Tłumaczenie z pieczęcią

Jakiś czas temu przesłałam do biura tłumaczeń kilka stron do tłumaczenia, nie zamawiałam tłumaczenia uwierzytelnionego i nie otrzymałam żadnego potwierdzenia na dokumencie, że było one tłumaczone w biurze tłumaczeń. Czy mam prawo domagać się od biura potwierdzenia lub pieczęci? Urząd do którego wysyłam dokument wymaga ode mnie potwierdzenia, że pismo było tłumaczone przez tłumacza.

Sharing is caring, show love and share the thread with your friends.


elkow91 replied
3 Years
Niektóre biura nie praktykują wystawiania potwierdzeń na tłumaczonym dokumencie, jeśli chodzi o tłumaczenie przysięgłe nie ma problemu. Musisz się dopytać, czy mogą wystawić jakieś potwierdzenie lub posiłkować się rachunkiem z biura bądź fakturą jako potwierdzenie.
loading...