Najlepszy tłumacz prozy z Polski

Ilekroć sięgam po prozę z różnych części świata dziękuję w myślach tłumaczkom i tłumaczom, bez których przecież nie miałabym możliwości przeczytać tych wszystkich wspaniałych książek oraz mniejszych form prozatorskich. Mam wrażenie, że niestety wciąż są niedoceniani, a ich nazwiska znane wśród niewielkiej grupy. Tak się zastanawiam kogo wśród tłumaczy prozy z Polski uważacie za najlepszą lub najlepszego...? 

Sharing is caring, show love and share the thread with your friends.


loading...