Ocena jakości tłumaczenia

Active 1 Reply 303 Views 2019-05-21 13:01:49 Translatoryka

Jak wiadomo ile jest osób tyle jest zdań. Dlatego na dany temat rożne osoby mogą mieć różne kryteria oceny. To samo tyczy się tłumaczeń. Dotyczy mi to wiernego przekładu tekstu w zakresie piśmiennym jak i ustnym. Nie zawsze się da odwzorować kogoś tok myślowy w słowo w słowo. Dlatego interpretacja przetłumaczonego zagadnienia może być rożnie oceniana przez różne osoby, a szczególnie krytyczniej przez te które znają dany język. 

Jakie są według Was kryteria oceny danego przekładu? Co decyduje o tym, że jedno tłumaczenie jest "dobre" ,drugie "złe", a jeszcze inne "średnie"?


Sharing is caring, show love and share the thread with your friends.


jiacinta88 replied
3 Years
Temat rzeka....tak jak wyżej zostało napisane-jednemu się spodoba a drugiemu nie! Kwestia tego jak zostało uzgodnione z klientem na początku tłumaczenia, czy ma to być wierne tłumaczenia tekstu z jednego języka na drugi czy może interpretacja tłumacza. Jeśli na początku zostaną ustalone wytyczne odnośnie do tłumaczenia, to myślę, że obie strony będą zadowolone z pracy.
loading...