pismo urzędowe zawsze przysiegle?

Czy dokument prawny będzie zawsze tłumaczony przysiegle? W urzędzie otrzymałam pismo i musze je przetłumaczyć a nie orientuję się w tj kwestii.

Sharing is caring, show love and share the thread with your friends.


maniekpiotr92 replied
4 Years
Wg mnie takie pisma zawsze będą musiał być uwierzytelnone, w przeciwnym razie urząd mógłby nie przyjąć takiego dokumentu. Potrzebne jest poświadczenie tłumacza przysięgłego z pieczęcią.
loading...