tłumaczenia dokumentów technicznych

Jak rozwiązujecie problemy związane z tłumaczeniem dokumentów technicznych z zakresu np. górnictwa? Często okazuje się, że mamy dość ubogi słownik i jedno określenie na maszynę, a inne języki mają ich znaczne więcej… Zostaje tylko przegladanie internetu czy znacie techniczne książki górniczego słownictwa w języku hiszpańskim?


Sharing is caring, show love and share the thread with your friends.


loading...