Tłumaczenie apostilli

Aktywny 0 Odpowiedz 317 Wyświetlenia 2019-05-29 14:52:51 Życie tłumacza

Mam pytanie: jak najzręczniej technicznie wykonać tłumaczenie polskiego notarialnego poświadczenia zgodności kopii z oryginałem dokumentu w j. obcym? Klient dostarczył mi kserokopię mojego własnego tłumaczenia w j. niemieckim ostemplowaną i poświadczoną na ostatniej stronie przez notariusza w j. polskim.


Czy sporządzić osobny dokument - tłumaczenie klauzuli notariusza z adnotacją, że dołączono ją do tłumaczenia w j.niem.? 

Czy ktoś ma doświadczenie w podobnej sytuacji?loading...