Kiedy tłumaczyć nazwy własne?

Active 0 Reply 177 Views 2019-05-29 14:59:08 Ciekawostki

Tak się zastanawiam czy tłumaczyć czy pozostawić w oryginale. Moim zdaniem, w wielu przypadkach można spokojnie tłumaczyć. Być może nawet w większości należy tłumaczyć? Np. w zasadzie nie tłumaczy się nazw tzw. "multinationals" czyli firm znanych i międzynarodowych. Np. Microsoft, Honda etc. Nie nie tłumaczy się imion i nazwisk. Wyjątek od tego stanowią sytuacje, kiedy to przydałoby się dla tekstu, bo istnieje humorystyczna sytuacja i bez tłumaczenia ani rusz.

Jak myślicie?


Sharing is caring, show love and share the thread with your friends.


loading...